Glass&Fasade Apk Android Gratuit Télécharger

Glass&Fasade

Description :

G&F gjør Magasinet Glass & Fasade levende!

G&F gir bedre informasjon til målgruppene, enten de er annonsører eller lesere av magasinet.

Annonsører kan ved å bruke vår app få vist frem enda mer av sine produkter og bruksområder– i samme annonse!

Redaksjonen kan gi lesere et mer dynamisk innhold.

Hvordan gjør du det?

1. Last ned appen « G&F ». Appen er gratis og kan brukes uten internettilgang.

2. Start appen, scan sidene merket med G&F og se mulighetene!

Mer informasjon finner du på www.glassportal.no

G & F makes Magazine Glass & Facade alive!

G & F provides better information to target audiences, whether they are advertisers or readers of the magazine.

Advertisers can using our app get showcased even more of their products and bruksområder- in the same ad!

Editorial can give readers a more dynamic content.

How do you do it?

1. Download the app "G & F". The app is free and can be used without internet access.

2. Start the app, scan the pages marked with G & F and see the possibilities!

More information can be found at www.glassportal.no

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : Flisa Trykkeri AS
Version Actuelle : 1.20
La Taille : 31.6M
Avis : 5
Installations : 33169 Installations
Lien Google Play: Lien
Images
GlassFasadeGlassFasade 1GlassFasade 2

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»