Het is nu 18+ Apk Android Gratuit Télécharger

Het is nu 18+

Description :

Welkom bij de 'Het is nu 18+' app! Wat weet jij over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik? Bekijk de filmpjes en maak de quiz om je kennis over alcohol te testen!

In de app kun je een informatieve animatie bekijken over de 16-jarige Daan en over wat alcoholgebruik met zijn hersenen doet.

In de quiz kun je 10 meerkeuze vragen over alcohol beantwoorden en je kunt aan het eind zien hoeveel vragen je goed hebt. Er wordt uitgelegd waarom je antwoord goed of fout is.

De 'Het is nu 18+' app hoort bij het project "Alcoholvrije scholen inspireren" van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid -STAP-. In dit project delen Alcoholvrije scholen hun ervaring met andere scholen. Het RIVM maakt uitvoering van dit project mogelijk.

Welcome to the "It is now 18 + 'app! What do you know about the harmful effects of alcohol? Watch the videos and take the quiz to test your knowledge about alcohol

The app lets you view an informative animation about the 16-year-old Daniel and what alcohol does to his brains.

The quiz can be 10 multiple choice questions about alcohol and you can see how many questions you got right at the end. It explains why your answer is right or wrong.

The "It is now 18 +" app is part of the project "Soft inspire schools" of the Dutch Institute for Alcohol Policy-STAP. In this project alcoholic schools to share their experiences with other schools. RIVM is implementing this project possible.

Informations :


Mise À Jour : 2017-02-11
Développeur : Tiny Orca
Version Actuelle : 1.1
La Taille : 2.3M
Avis : 6.5
Installations : 24678 Installations
Lien Google Play: Lien
Images
Het-is-nu-18Het-is-nu-18 1Het-is-nu-18 2Het-is-nu-18 3Het-is-nu-18 4Het-is-nu-18 5Het-is-nu-18 6

Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»